Các bài viết với từ khóa: Java

Tổng hợp những bài viết Java cơ bản, Java nâng cao. Lập trình viên Java giỏi không bao giờ thất nghiệp

Cách tạo thư mục trong Java

Để tạo thư mục trong Java, bạn có thể sử dụng các cách sau: 1. Sử dụng Java IO package – java.io.File Tạo một thư mục đơn. new File(“D:\\ThumucABC”).mkdir(); Tạo một thư mục có tên “ThumucABC” và tất cả các thư mục con của nó “thumuc1”, “thumuc2” cùng lúc. new File(“D:\\ThumucABC\\thumuc1\\thumuc2”).mkdirs(); Cả 2 phương thức mkdir()…

Đổi tên file trong Java

Java 6 trở về trước cung cấp cho chúng ta phương thức renameTo() để đổi tên một file. Tuy nhiên, việc sử dụng phương thức này còn gặp nhiều hạn chế vì nó phụ thuộc vào nền tảng. Bạn có thể dùng phương thức này đổi tên file thành công trên *nix (linux,…) nhưng lại…

Java – Kiểm tra file đã tồn tại hay chưa

Việc kiểm tra một file đã tồn tại hay chưa trước khi thực hiện các thao tác như tạo một file mới, xóa một file đã có, hay sửa file,… là rất cần thiết. Bởi nếu khi thực hiện các thao tác trên mà file chưa tồn tại thì ngoại lệ (Exception) sẽ bắn ra…

Cách xóa file trong Java

Tạo một file trong Java đã đơn giản, xóa file lại càng đơn giản hơn. Để xóa file trong Java, bạn có thể sử dụng phương thức delete() của lớp File: File.delete() Phương thức này trả về true khi xóa file thành công và ngược lại trả về false khi có lỗi xảy ra. Ví dụ xóa…

Cách tạo một file trong Java

File.createNewFile() là phương thức được sử dụng để tạo mới một file trong Java. Nếu tạo thành công, phương thức trả về giá trị true, ngược lại trả về giá trị false nếu file đã tồn tại, hoặc có một lỗi nào đó xảy ra. (Dùng try catch với IOException để nhận chi tiết thông báo lỗi)…

Chuyển String thành Float, Double trong Java

Trước bài này mình có post một bài giới thiệu các cách chuyển String thành int trong Java. Và bây giờ, mình lại tiếp tục nhưng sẽ là các cách chuyển String thành float, double. Chúng ta cùng vào vấn đề luôn nhé. Để chuyển String thành float hoặc double bạn cũng có thể thực hiện…

HelloWorld trong Java – xem một lần trong đời bạn nhé

HelloWorld là một ví dụ kinh điển mà bạn sẽ phải xem qua một lần trong đời khi muốn học ngôn ngữ nào đó. Ngôn ngữ ở đây là ngôn ngữ lập trình nhá, không phải tiếng Anh, Pháp, Mỹ đâu 🙂 Trong Java thì như thế này /* Tên file: HelloWorld.java Tác giả: ngockhuong.com…

Chuyển String thành Int trong Java

Trong Java, để chuyển dữ liệu kiểu String sang Integer (Số nguyên) bạn có thể thực hiện theo 2 cách. 1. Sử dụng Integer.parseInt() Ví dụ chuyển chuỗi “20” sang kiểu nguyên int (kiểu dữ liệu nguyên thủy) public class ConvertStringToInt { public static void main(String[] args) { String number = “20”; // Khai báo…